سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی جهاندار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک

چکیده:

احداث یک مخزن درمجاورت شیب های ناپایدار یا دارای قابلیت ناپایدار شدن ممکن است برپایداری آن شیب ها اثر گذاشته و شرایط لغزش درشیروانی ها را فراهم سازد دراین مقاله ابتدا روشهای موجود و مرسوم درتحلیل پایداری شیروانی ها مورد برسری قرارگرفته و سپس به آنالیز های مورد نیاز برای بررسی پایداری شیروانی های حاشیه مخزن پرداخته شده و سپس عوامل موثر درناپایداری این شیروانی ها و بررسی مدلهای تحلیلی و آماری مورد مطالعه قرارگرفته است و درپایان به روش های تثبیت و پایدارسازی شیب ها جهت پیشگیری از وقوع فجایای انسانی و زیست محیطی حاصل از ناپایداری شدن سد و مخزن آن و مقابله درحالات بحرانی اشاره شده است.