سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز عسگری نمین – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

آمارو ارقام نشان میدهد که ۴۰ درصد از سهم مصرف انرژی به بخش ساختمان درکشور اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با کشورهای صنعتی ۳ تا ۵ برابر بیشتر است با این که کشور ایران درحال حاضر صادرکننده انرژی های اصلی مانند نفتو گاز است روند رو به افزایش مصرف درداخل کشور نشان دهنده این واقعیت است که درآینده ای نه چندان دور تمام این سرمایه های ملی باید به مصرف داخلی اختصاص داده شوند علاوه برآن هزینه های دولتی گرمایش و سرمایش حتی با اعمال یارانه دولتی رو به افزایش است و خانواده ها و دستگاه هایدولتی و خصوصی باید مبالغ هنگفتی را جهت تامین گرما یا سرمای فضای مورد استفاده خود بپردازند دراین مقاله هدف بررسی راه حل ها و شیوه های منطقی طراحی پایدار درادارات به عنوان قسمتی از ساختمان هایی که درجهان امروز بدون بحث پایداری و توسعه پایدار قابل تصور نیستند می باشد.