سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید خواجوند کیاکلایی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

از انجایی که قوسهای افقی جزء مهمترین اجزای طرح مهندسی راه ها می باشد و بطور گسترده درنقاط مختلف جاده های کشور مورد استفاده قرار میگیرند و از طرفی دربسیاری از موارد محل قرار گیری این قوس ها درتلاقی با محل قرارگیری شیب ها و قوس های قائم می باشد دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار Truck SIM که امروزه یکی از کامل ترین و پرکاربردترین برنامه های شبیه سازی حرکات وسایل نقلیه سنگین می باشد ابتدا به مدلسازی حرکت دو نوع متفاوت از انواع کامیون کامیون جامدار DUMP truck کامیون مفصل دار wb-15 درطول حرکت برروی قوسهای افقی ساده و معکوس با شیب طولی صفر درصد و تعین شتاب جانبی این وسایل نقلیه می پردازیم سپس مدلسازی را برروی قوسهای افقی یادشده که درترکیب با شیب ها و قوسهای قائم قرار خواهند گرفت ادامه داده و دراین حالت نیز مقادیر شتاب جانبی را تعیین می کنیم. درانتها ضمن مقایسه شتابهای جانبی بدست آمده در دو حالت قوس افقی بدون شیب و شیبدار و اصلاح روابط تعیین حداقل شعاع قوس افقی موجود در آیین نامه های رایج طرح هندسی راه ها مقادیر افزایش شعاع لازم درقوسهای سه بعدی قوس افقی درترکیب با قوس قائم را از طریق تحلیل نتایج خروجی دربرنامه spss تعیین می نماییم.