سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب السادات حسینی – استادیاردانشگاه مازندران – بابلسر
زینب حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران – بابلسر

چکیده:

توسعه پایدار گستره نوینی است که در واپسین سالهای قرن بیستم فرا راه بشر گشوده شد و از آن رو که انسان را محور و بقای عزتمند او را هدف قرار داده بود، به زودی فراگیر شد و بر دلها نشست.امروزه هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، با توسعه پایدار آشنایی دارند. توسعه پایدار از ابعاد مختلفی برخوردار است که پیوسته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از این ابعاد، ارتباط بین فرهنگ و توسعه پایدار است. با اینکه در مورد توسعه پایدار و فرهنگ، بحثهای مفصلی شده، اما هنوز جنبه هایی از آن، ناشناخته مانده است. عدم توجه به آن ها می تواند توسعه پایدار را از هدفهای تعیین شده، به شدت دور کند. هدف اصلی ما، در این پژوهش آن است که نشان دهیم توسعه پایدار، بدون توجه به فرهنگ و سازو کار آن و نیز عدم توجه به پیوند اساسی و اصولی توسعه با فرهنگ، چندان کار ساز نخواهد بود. فرهنگ به عنوان یک عامل تعیین کننده رفتاری همواره در عرصه اجتماع مطرح است، چرا که در آن یک مجموعه عقاید، سنت ها، باورها، الگوهای رفتاری و در یک کلمه بینش انسان متبلور می شود. در این مقاله ابتدا مفاهیم کلی مربوط به توسعه پایدار مورد مطالعه قرار میگیرد. سپس پایداری در بعد فرهنگی بررسی و راهکارهای مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه میشود.