سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه دزیانی – کارشناس ارشد ریاضی(گرایش آنالیز ریاضی)،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدی
عباس رحمانی – کارشناس ارشد ریاضی(گرایش آنالیز ریاضی)،دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

در این مقاله تعمیم یافته معادله تابعی اویلر_لاگرانژ(فرمول در متن مقاله) را برای اعداد صحیح و ثابت a،bبا شروط(در متن مقاله)معرفی کرده،جوابهای کلی و پایداری هایزر_اولام_را سپاس و تعمیم یافته پایداری اولام_گاوروتا_را سپاس را برای این معادله تابعی در فضای متعامد مورد بررسی قرار می دهیم.لازم به ذکر است تابع کنترل این معادله تابعی از نوع مخلوط جمعی_ضربی (فرمول در متن مقاله)می باشد،که توسط را سپاس معرفی شده است.