سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد کیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر-دانشکده فنی مکانیک
حسن تیموری –

چکیده:

در این مقاله به محاسبه محدوده پایداری ضرایب کنترل کننده سیستمهای کنترل صنعتی از نوع رایج و پر کاربردPIDبرای سیستمهایی اتوماسیون صنعتی که دارای ضرایب نامعینی و تاخیر زمانی در فرآیند می باشد پرداخته می شود. با استفاده از تکنیک فواصل کمینهMinimum Distance) می توان محدوده پایداری، ضرایب نامعین کنترل کننده و فرآیند را تعیین نمود. با استفاده از تقریبهای پا ده و تغییر متغیر مناسب نیز می توان محدوده پایداری ضرایب تاخیر زمانی را برای سیستمهای پیچیده که دارای دو یا چند تاخیر زمانی در سیستم می باشند، به کمک این روش تعیین کرد.