سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیده سادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مسعود نجف نجفی – استادیار مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

اخیراً پیشرفت های زیادی درزمینه ی پایداری امولسیون ها توسط ذرات در مقیاس نانو ایجاد شده است.اکثر تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل مولکولی کنترل کننده رطوبت پذیری و جذب ذرات، خصوصیات ساختاری و مکانیکی فاز بین سطحی مایع با ذرات، مکانیسم پایدارسازی حباب ها و قطرات پوشیده شده با نانو ذرات می باشد. تهیه و آماده سازی ذرات کلوئیدی ارزان و موثر بر پایه مواد اولیه غذایی خصوصاٌ پروتین ها یکی از بزرگترین معضلات اساسی در انجام این مطالعات است.دراین مطالعه به بررسی مکانیسم های پایدارسازی امولسیون های غذایی توسط نانوذرات و اثر آنها با پروتئین ها می پردازد..