سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید سلیمانی – عضو هیات علمی گروه تربی بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ا
سهراب شیخ اسمعیلی – کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ناصر بهپور – استاد یار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

چابکی یکی از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی و عاملی اساسی برای موفقیت در بسیاری از ورزش های میدانی و تیمی می باشد. مربیان و متخصصان تمرین همواره در انتخاب آزمون مناسب برای ارزیابی چابکی بازیکنانو ورزشکاران خود با چالش روبرو هستند. هدف از این تحقیقی ارزیابی پایایی و اعتبار آزمون جدید چابکی )آزمون چابکی آزاد( که شامل تمام الگوهای حرکتی جابجایی موجود در هر دو آزمون ایلینویز و T باشد نتایج نشان می دهد که آزمون چابکی آزاد، در ارزیابی چابکیآزمونی معتبر بوده و دارای پایایی مطلق و نسبی بالایی است. با در نظر گرفتن این نکته که رخی از رشته های ورزشی مانند بسکتبال و فوتسال شامل دویدن سریع به جلو و عقب، دویدن سریع همراه با تغییر جهت در فواصل کوتاه و همچنین حرکات سریع به طرفین میباشد، لذا به نظر می رسد آزمون چابکی آزاد در ارزیابی چابکیمناسبتر از آزمونهای ایلینویس و T است و میتوان به جای این آزمونها از آن استفاده کرد