سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد شکیبی نسب – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد فیرزکوه

چکیده:

باتوجه به جایگاه ویژه بنادر ایران درمنطقه خلیج فارس لزوم بکارگیری ناوگان بازرگانی دریایی مناسب مطمئن و منظم تجهیزات بندری پیشرفته و حمل و نقل زمینی سریع و منظم بیش از پیش احساس یم شود یکی از تغییرات و پیشرفت های بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی پیدایش و شیوع کانتینر دراین شبکه می باشد با توجه به این موضوع دراین مقاله به ارزیابی اقتصادی احداث پایانه کانتینری دربندربوشهر طی سالهای ۱۳۹۰-۱۴۱۴ پرداخته شده است نتایج این ارزیابی درمطالعه حاضر حاکی از این است که طرح از دیدگاه مالی و اقتصادی توجیه پذیر بوده بطوریکه خالص ارزش فعلی طرح در نرخ تنزیل ۱۸ درصد مثبت بوده دوره بازگشت سرمایه ساده برابر ۳٫۶۷ سال و دوره بازگشت سرمایه متحرک برابر ۴٫۷۴ سال و نرخ بازده داخلی طرح برابر ۳۶٫۸۱ درصد می باشد.