مقاله پاک سازی خاک آلوده به نفت کوره به وسیله یونجه و چمن به همراه باکتری سودوموناس پوتیدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: پاک سازی خاک آلوده به نفت کوره به وسیله یونجه و چمن به همراه باکتری سودوموناس پوتیدا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی خاک
مقاله سودوموناس پوتیدا
مقاله گیاه پالایی
مقاله نفت کوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نوده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیده سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی منابع آبی و خاک توسط نفت خام و مشتقات آن در هنگام استخراج نفت خام، ترابری، پالایش و سوختن آن مشکلی پیچیده و رایج در سراسر دنیا به شمار می آید. این نوع آلودگی اثرات منفی و زیان آوری بر سلامت انسان و سایر موجودات دارد و تهدیدی جدی برای محیط زیست به شمار می رود. از این رو، پاک سازی زیستی آلودگی نفتی در صورت امکان سنجی کاربرد، جایگزینی مناسب و کاربردی برای روش های فیزیکی و شیمیایی است. در این راستا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی نرخ کاهش آلودگی هیدروکربنی خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی (نفت کوره) توسط کشت دو گیاه یونجه و چمن با و بدون همراهی باکتری سودوموناس پوتیدا به روش گیاه پالایی بود. به این منظور بذور دو گیاه یونجه و چمن در دو سطح تراکم و به همراه دو تیمار با و بدون باکتری سودوموناس پوتیدا در تعدادی گلدان شامل خاک آلوده به نفت کوره با درصد آلودگی مشخص، کشت و در شرایط گل خانه ای نگهداری شدند. نمونه برداری خاک در مراحل جوانه زنی، رویشی و زایشی گیاهان انجام شد. سپس نمونه های خاک به آزمایشگاه منتقل و آزمایش های لازم بر روی نمونه های خاک موردنظر انجام شد. بررسی نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که هر دو گیاه یونجه و چمن میزان آلودگی خاک به نفت کوره را کاهش دادند. همچنین افزایش تراکم کشت و اعمال تیمار باکتری نیز در کاهش میزان آلودگی هیدروکربنی خاک اثر مثبتی داشته اما این کاهش نسبت به تیمار بدون باکتری و تراکم کم تر گیاه معنی دار نبود.