سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده صلواتی – دستیار آموزشی، گروه آموزشی اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

در روش گیاه پالایی، گیاهان بر اساس مکانیسم جذب طبقه بندی و آلودگی خاک به فلزات سنگین به کمک روش های شیمیایی،فیزیکی و بیولوژیکی کاهش داده می شود. این فرایند پایدار و ارزان است و برای کشورهای در حال توسعه بسیار مناسب بوده وصرفه اقتصادی دارد . این روش را برای زدودن آلودگی های نفتی نیز بکار می برند. بررسی ها نشان داده است گیاهان دارای آنزیم هایی هستند که می توانند پسماند حاصل از حلال های کلرینات مانند تری کلرو اتیلن و حشره کش های دیگر را تجزیه کند.گیاه پالایی تکنیک پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان برای زدودنآلودگی های آب، خاک و هوا می باشد. بزرگ ترین مزیت این روش نسبت به سایر روش ها، ارزان بودن و سادگی آن است و سازگاربامحیط زیست است. در این روش، انتخاب گیاه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به شرایط اقلیمی منطقه، نوع ومیزان آلودگی خاک بستگی دارد. اگرچه ۱۱ سال از کاربرد اولیه فناوری گیاه پالایی در دنیا می گذرد، اما این علم توسعه بسیارسریعی داشته است و امروزه گیاه پالایی در مورد مواد آلی، معدنی و رادیواکتیو کاربرد دارد. در حقیقت گیاه پالایی با استفاده از دخالت های انسانی از جمله فناوری کشاورزی )شخم زدن، کود دادن و… ( باعث ایجاد شرایط مناسب برای رشد و استقرار گیاه و افزایش فعالیت های طبیعی پاکسازی می شود.