سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرین علیپورتراب – جهاد دانشگاهی خوزستان
رحیم آورند – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

دراستان خوزستان لولههای انتقال نفت و رودخانه ها و سدها که آب شرب و کشاورزی استان را تامین می کنند درپاره ای ازموارد مسیرهای نزدیک به هم دارند این مجاورت باعث شده است که براثر شکستن لوله های انتقال به دلیل فرسودگی منابع نفتی وارد رودخانها شود و آلودگی اب شرب و کشاورزی را به همراه داشته باشد ضایعات کشاورزی مواد تجزیه پذیری هستند که میتوانند به عنوان یک ماده جاذب عالی مورد استفاده قرارگیرند دراین تحقیق کارایی باگاس و میزان جذب آن برای چندماده نفتی متفاوت مورد ازمایش قرارگرفت نتیجه این تحقیق نشان میدهد میزان جذب نفت خام از آب دریا به سطح تماس جاذب سایر ذرات باگاس دما و مقدار باگاس و همچنین به ویسکوزیته ماده نفتی بستگی دارد.