سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه
شهلا لجم اورک – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده گسترده و در مقیاس بزرگ از آفت کش ها در طول دهه گذشته به مشکل جهانی آلودگی منابع خاک و آب منتهی شده است. آب شویی و رواناب کشاورزی مکانیسم های اولیه ای هستند که از طریق آن علف کش هایی مانند آترازین، و برخی از محصولات تخریب آنها، به آب های سطحی و آبهای زیرزمینی می رسند. پالایش سبز یا استفاده از پوشش گیاهی در خاک های آلوده، می تواند بر محدودیتهای پاکسازی میکروبی مانند کم بودن جمعیت باکتریایی یا ناکافی بودن فعالیتمیکروبی غلبه کند. بهبود کیفیت و کاهش منبع آلودگی غیر نقطه ای آب های سطحی را می توان با استفاده از پوشش گیاهی تالاب یا نوارهایی از صافی گیاهی به منظور کاهش رواناب علف کش ها بدست آورد. برای مفید بودن جهت حذف علف کش ها از خاک آلوده یا پیشگیری از رواناب آنها، یک گیاه ابتدا باید قادر به رشد در حضور ترکیبات هدف بدون صدمه دیدن باشد. این گیاه نه تنها باید باید مقاوم به آلاینده، بلکه باید قادر به حذف آن از محیط زیست و تبدیل آن به متابولیت ها یا محصولات نهایی غیر سمی نیز باشد