مقاله پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی (ره) و اصول تربیتی مبتنی بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: پایه های فطری اخلاق در نظریه علامه طباطبایی (ره) و اصول تربیتی مبتنی بر آن
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فطرت و تربیت
مقاله اخلاق و دین در تربیت
مقاله علامه طباطبایی و تربیت
مقاله تربیت اخلاقی و دینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده قمصری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، مبانی فلسفی – دینی تربیت اخلاقی با تمرکز بر تبیین رابطه میان فطرت، اخلاق و دین با روش توصیفی تحلیلی از آرای علامه طباطبایی استخراج، و مشخص شد که فطرت نقطه کانونی و زیربنای ساختمان اخلاق است در عین حال، لایه هایی دارد که تنها در موقعیتهایی مناسب و در پرتو هدایت تشریعی شکوفا می شود. در بخش دوم پژوهش با شیوه ای که از دیدگاه خود علامه به دست آمده بود بر مبنای یافته های بحث نظری و متناسب با غایات تربیت اخلاقی، اصولی برای تربیت اخلاقی تعیین شد که ضرورت پاکی نسل، آغاز زود هنگام تربیت، اصلاح وضعیت محیطی، تقویت خود شناسی، غفلت زدایی و شناخت مصداق واقعی کمال، مبارزه با دنیا گرایی و رفاه زدگی و نیز ضرورت تقویت نور فطری از طریق اطاعت از دستورهای اخلاقی دینی و مداومت بر اعمال اخلاقی را نشان داد.