مقاله پایش فرآیند اسمزی کدو حلوایی در شرایط مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: پایش فرآیند اسمزی کدو حلوایی در شرایط مختلف
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگیری اسمزی
مقاله کدوی حلوایی
مقاله ضرایب انتشار آب و مواد جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شفافی زنوزیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی نیا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبگیری اسمزی، فرآیندی است که در آن، آب به طور جزئی از مواد سلولی، زمانی که در محلول غلیظ هیپرتونیک از مواد حل شدنی قرار می گیرد خارج می شود. فرآیند آبگیری اسمزی کدوی حلوایی در سه سطح دمای (۵، ۲۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد) و در غلظت های مختلف نمک طعام (۵، ۱۰ و ۱۵% وزنی/وزنی) و غلظت ثابت ساکارز (۵۰% وزنی/وزنی) انجام گرفت. نسبت وزنی میوه به محلول اسمزی ۱ به ۲۰ (وزنی/وزنی) انتخاب گردید. مقادیر حذف آب و جذب مواد جامد برای هر غلظت و دما در فواصل زمانی مختلف محاسبه گردید. با استفاده از مدل پیشنهادی آزوارا و همکاران، مقادیر تعادلی حذف آب و جذب مواد جامد و همچنین شدت انتقال جرم، محاسبه گردید. نتایج، نشان داد میزان حذف آب و جذب مواد جامد با افزایش غلظت و دمای محلول اسمزی ارتباط مستقیم داشت به طوری که در دمای ۵ درجه سانتی گراد و غلظت ۱۵ درصد نمک طعام ماکزیمم کاهش آب و میزان جذب مواد جامد مشاهده گردید در حالی که اختلاف آماری معنی داری با ۵۰ درجه سانتی گراد و غلظت ۱۵ درصد نمک طعام مشاهده نشد.