مقاله پایش فرآیند آبگیری میوه به در محلول های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: پایش فرآیند آبگیری میوه به در محلول های اسمزی نمک، ساکارز و گلوکز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میوه بِه
مقاله خشک کردن اسمزی
مقاله دفع آب تعادلی
مقاله جذب قند تعادلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سیدآباد وهاب
جناب آقای / سرکار خانم: شفافی زنوزیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، خشک کردن اسمزی میوه به در محلول های اسمزی C1 (%10 نمک، ۳۰% ساکارز و ۳۰% گلوکز وزنی/وزنی)، C2 (%10 نمک، ۱۰% ساکارز و ۵۰% گلوکز وزنی/وزنی)، C3 (%10 نمک، ۵۰% ساکارز و ۱۰% گلوکز وزنی/وزنی)، C4 (%20 نمک و ۵۰% ساکارز وزنی/وزنی) C5 (%20 نمک و ۵۰%گلوکز وزنی/وزنی)، C6 (%50 گلوکز وزنی/وزنی)، C7 (60% گلوکز وزنی/وزنی)، C8 (70% ط گلوکز وزنی/وزنی)، محلول ۵۰%) C9 ساکارز وزنی/وزنی)،%۶۰) C10 ساکارز وزنی/وزنی)،%۷۰) C11 ساکارز وزنی/وزنی) و دما های ۲۵ و ۷۵ درجه سانتی گراد و در نسبت های وزنی ۱:۵ و ۱:۱۰ (میوه به به محلول اسمزی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که محلول C11 دارای بیش ترین میانگین دفع آب شده است (WL=0.369). همچنین محلول C5 دارای بیش ترین میانگین جذب مواد جامد (SG=0.196).