مقاله پایش شاخص منابع آب سطحی با استفاده از نمایه SWSI اصلاح شده و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: پایش شاخص منابع آب سطحی با استفاده از نمایه SWSI اصلاح شده و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: حوزه آبخیز اترک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی هیدرولوژیکی
مقاله مدل زنجیره مارکف
مقاله نمایه SWSI اصلاح شده
مقاله رودخانه اترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکی یکی از پدیده های پیچیده طبیعی است که در نتیجه کمبود بارش حاصل می شود و از جمله پدیده های چالش زای آب و هوایی است که تاثیرات گسترده ای در جوامع بشری، محیط زیست و اقتصاد دنیا برجای گذاشته است. در طول سال های اخیر نمایه های متعددی برای شناسایی و پایش خشکی توسعه داده شده اند. هدف از این تحقیق ارزیابی وقایع خشکی در رودخانه اترک با استفاده از نمایه SWSI اصلاح شده است. همچنین یک مدل زنجیره مارکف مرتبه یک برای شبیه سازی شاخص مزبور بر پایه برآورد احتمال انتقال و توزیع فراوانی جریان رودخانه در ایستگاه های مربوطه به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب بود که احتمال گذر از یک حالت معین به همان حالت محتمل تر از گذر به سایر شرایط (بین ۶۰ تا ۸۰ درصد) است و هر یک از ایستگاه ها مدت زیادی از طول سال را به احتمال زیاد در حالت تعادل قرار دارند. از طرفی علیرغم اینکه بعضی ایستگاه ها تداوم زیادی در شرایط خشک دارند ولی به همان نسبت مدت کوتاهی را نیز در شرایط خیلی تر می گذرانند که این امر اهمیت برنامه ریزی در بخش های بهره برداری را بیش از پیش آشکار می سازد.