مقاله پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری شرطی و غیرشرطی
مقاله واکنش بازار
مقاله گردش دارایی های عملیاتی
مقاله حاشیه سود عملیاتی
مقاله بازده خالص دارایی های عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخ شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تجزیه و تحلیل مالی، یکی از مهمترین فعالیت ها، تجزیه متغیرها به اجزای آن است. بازده خالص دارایی های عملیاتی که با تقسیم سود عملیاتی پس از کسر مالیات بر خالص دارایی های عملیاتی محاسبه می شود، به دو جزء حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی های عملیاتی تجزیه می شود. در این مطالعه، پایداری شرطی و غیرشرطی نسبت بازده خالص دارایی های عملیاتی و اجزای دوپونت آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رو، تعداد ۱۰۴ شرکت طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ انتخاب شدند. پایداری غیرشرطی به عنوان ضریب خودهمبستگی تعریف و برای بررسی پایداری شرطی از یک معادله رگرسیونی استفاده شده است. برای آزمون واکنش بازار نیز یک معادله رگرسیونی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، پایداری شرطی و غیرشرطی حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی های عملیاتی و همچنین واکنش بازار به حاشیه سود عملیاتی بیشتر از گردش دارایی های عملیاتی است.