مقاله پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش بینی سودآوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزء تعهدی سود
مقاله سودآوری
مقاله بازده دارایی
مقاله رشد
مقاله جزء نقدی سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش های پیشین، سودآوری آتی شرکت ها را به صورت سود عملیاتی سال آتی تقسیم بر میانگین دارایی سال آتی تعریف کرده اند. با این تقسیم، سود عملیاتی را به بازده دارایی (ROA) تبدیل و دریافتند پایداری جزء تعهدی کمتر از جزء نقدی سود است و آن را شاهدی بر مدیریت سود تفسیر کردند. در این مقاله بررسی می شود آیا پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تاثیر مدیریت سود (صورت کسرROA ) است یا به دلیل تاثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی ها (مخرج کسر ROA) است؟ بر اساس نمونه ای متشکل از ۱۸۶۰ مشاهده سال – شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، فرضیه های پژوهش آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی سود رابطه قوی تری با میانگین دارایی ها در مخرج کسر معیار سودآوری دارد. در مقابل اجزای تعهدی و نقدی سود با سود عملیاتی سال آتی رابطه یکسانی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تاثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی هاست.