مقاله پایبندی به قواعد نظام بین الملل از منظر نظریه های هنجاری روابط بین الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: پایبندی به قواعد نظام بین الملل از منظر نظریه های هنجاری روابط بین الملل
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایبندی
مقاله اقناع
مقاله سازه انگاری
مقاله درونی سازی
مقاله جامعه پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی احمدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظریه های روابط بین الملل، نگرش های متفاوتی را در مورد چرایی و چگونگی پایبندی یا عدم پایبندی بازیگران داخلی و بین المللی به قواعد نظام بین الملل ارائه می دهند. این نظریه ها بر اساس منطق تاثیرگذار بر رفتار منطبق با قواعد، به دو دسته نظریه های خردگرا و نظریه های هنجاری تقسیم می شوند. با وجود نگاه هنجار محور مکتب انگلیسی و نظریه های متکی به مشروعیت قواعد، سازه انگاری به عنوان یکی از پویاترین رهیافت های جاری در روابط بین الملل، نقشی مهمی در تبیین مفهوم پایبندی ایفا نموده است. نقطه اشتراک چشم اندازهای مختلف سازه انگاری در خصوص مساله پایبندی، مفهوم جامعه پذیری و درونی سازی هنجارها و قواعد است، اما آن ها سازوکارهای متفاوتی را در مورد پایبندی ارائه می دهند. سازوکارهایی چون فرهنگ پذیری یا زور هنجاری و اقناع.