سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حسینخان – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
میررضا موسوی – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

جهت بررسی پارامترهای بافتی در رودخانه های حوضه آبریزسد شهریار با بستر گراولی بیش از ۱۲۰ نمونه ی رسوب از ۵۷ ایستگاه نمونه برداری، برداشت گردید. نتایج دانه سنجی نمونه ها نشان داد که میانگین اندازه ذرات دررودخانه زنجان چای به طرف پائین دست بصورت نمایی کاهش می یابد، این درحالی است که در رودخانه قزل اوزن علیرغم ناپیوستگی های رسوبی چشمگیر، درمجموع میانگین اندازه ذرات به سمت انتهای آبراهه افزایش می یابد.ورود رسوبات از سرشاخه های جانبی و تغییر لیتولوژی سازندهای تغذیه کننده آبراهه ها از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تغییر بافت رسوبات کف کانال و ایجاد ناپیوستگی های رسوبی می باشند. درمابقی رودخانه ها افزایش و یا کاهش آنچنانی در قطر ذرات در طول رودخانه ها مشاهده نمی شود اما همچنان ناپیوستگی ها وجود دارد. بررسی های به عمل آمده نشان دهنده نقش عواملی از قبیل جورشدگی هیدرولیکی، سایش، تغییر شیب و تغییر لیتولوژی در روند ریزشوندگی ذرات در زیرحوضه زنجان چای می باشد. بطور کلی رسوبات درحوضه تحت مطالعه دارای جورشدگی بد تا بسیار بد و کج شدگی مثبت می باشند.