سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره برومند – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ابراهیم قاسمی نژاد – دانشگاه تهران
محمودرضا مجیدی فرد – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

به منظوربازنگری محیط رسوبی سازنددلیچای درالبرزمرکزی برش طالو در۲۴کیلومتری شمال خاوری دامغان مورد مطالعه پالینولوژیکی قرارگرفت لیتولوژی عمده سازند دراین برش ازمارن خاکستری متمایل به سبز و آهک مارنی خاکستری تشکیل شده و ضخامت آن ۱۶۸ متر اندازه گیری گردید جهت بررسی بالینوفاسیس و محیط رسوبی سازند دلیچای نیاز به بررسی سه گروه مختلف از مواد ارگانیکی است که شامل پالینومورفها داینوفلاژله ها اکریتارک ها اسکولوکودونت ها استرداخلی فرامینینفرها اسپور و پولن انواع فیتوکلاستها و مواد ارگانیکی امورف موادی آلی تجزیه شده توسط باکتریها است با شمارش تصادفی حداقل ۳۰۰ عدد از ذرات باقیمانده دراسلاید ها و تقسیم بندی آنها و انجام مطالعات آماری سه نوع پالینوفاسیس دراین برش شناسایی شد و متعاقبا ارتباط آنها با سکانس چینه نگاری و سیستم تراکتهای برش مورد مطالعه تعیین شده و طی آن ۴پیشروی و ۴پسروی درطول برشی تعیین گردید.