سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره رئیسی اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشگاه شهید چمران اهواز
بهرام علیزاده – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نفت خام بطور طبیعی حاوی مقادیر زیادی از عناصر سنگین مختلف است فلزات سنگین می توانند جذب گیاهان شوند و سلامت انسان ها را از طریق آب و غذای آلوده به خطر بیندازد یکی از راه های پالایش کادمیم از خاک های آلوده به نفت استفاده از کودهای آلی می باشد این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر کمپوست بقایای نیشکر در پالایش خاک آلوده به کادمیم درقالب طرح آماری کاملا تصادفی اجرا شد خاک در سه سطح غلظتی صفرو یک و ۳ درصد به صورت وزنی از طریق اسپری کردن الوده شد درخاک آلوده به نفت از تیمار کمپوست بقایای نیشکر به عنوان ماده الی به میزان صفر و معادل ۱۰۰ تن درهکتار به خاک گلدانهای ۱ کیلوگرم اضافه شد گلدانها درمحیط گلخانه مدت ۶۰ روز دردرجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۵۰ درصد رطوبت زراعی نگهداری شدند. استخراج کادمیم از خاک آلوده به نفت بروش Hesser(1977 پس از پایان آزمایش صورت گرفت نتایج نشان داد که بازده کاربرد کمپوست بقایای نیشکر بطور معنی داری غلظت کادمیم را درمحلول خاک بدون آلودگی نفتی و درخاک با آلودگی نفتی ۱و ۳ درصد نسبت به خاک شاهد کاهش داد.