سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن حاجیپور منجیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمد حلالی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
آرمین وحیدمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش سوپر آلیاژ پایه نیکل،Inconel 617به منظور تصفیه ناخالصیهای غیر فلزی تحت فرایند پالایش قرار گرفت. برای این منظور از روش ابداعی تعلیق الکترومغناطیسی نمونه در سرباره استفاده شد، که در آن نمونه پس از قرار گرفتن در میدان الکترومغناطیس ناشی از کویل آبگرد مسی ذوب شده و سبب ذوب سرباره میشود و سپس بر اثر انجام واکنش با سرباره، از هرگونه آخال تصفیه میگردد. مزیت روش این است که به علت استفاده از القای الکترومغناطیس و پدید آمدن جریانهای متلاطم در نمونهی ذوب شده، عمل پالایش در عمق نمونه هم به خوبی اتفاق میافتد و همچنین نسبت به روشESR این برتری را دارد که امکان زمان دهی نمونه در طول فرایند پالایش فراهم است. در ادامه نمونهی پالایش شده و نمونهی شاهد به منظور مقایسهی میزان عاری بودن از آخالها مطابق با روش ارایه شده در استانداردASTM E 45 برای تهیهی تصاویر میکروسکوپی متالوگرافی شدند. و در نهایت نتیجههای به دست آمده به روشMethod D (Low Inclusion Content)که در استانداردASTM E45 به عنوان یکی از روشهای بررسی میزان تمیزی آلیاژها ارایه شده است، گزارش شد.