سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود ملکی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
رویا ساجدی –

چکیده:

ازمایش فاکتوریل برپایه کاملا تصادفی که دارای دو سطح برای واریته به عنوان فاکتور A و ۴ سطح دز الودگی به عنوان فاکتور B با ۳ تکرار اجرا شد. محتوای سربی بافت گیاهی بصورت کمی با کاربرد اسپکتوفتومتری جذب اتمی تعیین گردید. داده ها نشان داد بطور کلی با افزایش غلظت سرب خاک محتوای سرب ریشه افزایش می یابد. و حداکثر جذب سرب در ریشه ۱۰۸۱ میلی گرم بر کیلوگرم بود. جذب سرب واریته پاسارگاد بهتر از واریته پروسدسی بود اما از نظر بیوماس واریته پروسدسی بسیار بهتر بود و براساس بیوماس و جذب واریته پروسدسی بهتر عمل کرده بود. تربچه عملکرد ۱۸۰۲۰ تن درهکتار دارد و در سال ۴-۵ بار قابل کشت است لذا این بررسی مشخص می کند که تربچه قادر به حذف سرب از خاکهای الوده تا سطح استاندارددر خاکهای با الودگی درکمتر از سه سال می باشد.