سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم انصاری –
مرضیه صحرائیان –
لیلا بابایی –

چکیده:

نشت نفت از میادین نفتی مخاطرات زیست محیطی زیادی را ایجاد می کند. این نشت از طریق خطوط لوله، چاه ها، تانک های ذخیره زیر زمینی ( UST ) موجود در پمپ بنزین ها و دفع نامناسب پسماند های نفتی موجب آلودگی خاک و آب های زیر زمینی می گردد. روش های گوناگونی برای حذف هیدروکربن های موجود در نفت از خاک و آب های زیر زمینی وجود دارد. بازده هر یک از این روش ها به فاکتور های مختلفی از جمله مقدار نشت، عمق نفوذ نفت به داخل خاک، ترکیبات موجود در نفت، نوع خاک آلوده شده، درجه و مدت زمان آلودگی دارد. از میان این روش ها، روش زیست پالایی به دلیل ایجاد مخاطرات زیست محیطی کمتر و هزینه کمتر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.روش زیست پالایی بر پایه استفاده از ارگانیسم های ذاتی و غیر ذاتی برای کاهش ترکیبات شیمیایی و سمی موجود در محل استوار می باشد. به طور کلی روش های زیست پالایی به دو گروه اصلی در محل و خارج از محل تقسیم می شوند. در این پژوهش به دو روش Bioventing و Landfarming به تفصیل پرداخته شده است، که روش اول برای خاک های درشت دانه و دومی برای خاک های ریز دانه مورد استفاده قرار می گیرد.