سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فضل الله بازگیر – کارشناس ارشد جغرافیا(رشته اقلیم و برنامه ریزی محیطی)
منصور شاهر خوندی – دکترای اقلیم شناسی و مدرس دانشگاه
بهروز پروانه – مدیر گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و مدرس دانشگاه

چکیده:

شروع بررسی اثار مرفولوژیکی یخبندانهای کواترنر ایران را به دومرگان Jack demorgan 1890 نسبت میدهند دراین مقاله با اتکا به روش رایت write شرایط دمایی و رطوبتی در دوره سردبازسازی سپس با تعیین گسترده آن در ایران نسبت به ردیابی اثار فرایندهای فوق در منطقه کرگاه اقدام شده است در ابتدا شواهد مرفیک دوره های یخچالی برروی نقشه های توپوگرافی در منطقه مشخص و خط برف دائمی منطقه در اخرین دوره یخبندان تعیین شد سپس با تحلیل آمار اقلیمی ثبت شده و با توجه به میزان آفت آهنگ محیطی نقشه های هم بارش و هم دمای کنونی منطقه را ترسیم و با ایجاد رابطه خطی میان ارتفاع و دما نیز دما و بارش نقشه های دما و بارش دوره وورم wurrm را باز سازی کردیم