سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف آقایی پور –

چکیده:

پالئوژئومورفولوژی یکی از شاخه های ژئومورفولوژی است که به مطالعه و بررسی فرم ها و فرایندهای قدیمی زمین می پردازد. دوره کواترنر که نسبت به تاریخ شکل گیری و تحول زمین دوره کوتاهی است، تاثیر خیلی زیادی بر شکل نهایی چهره ناهمواریها و سطح زمین داشته است. مطالعه و بهره برداری از زمین مستلزم شناخت عوارض سطح آن و نیز فرایندهای بوجود آورنده آن است. در حوضه میان راهان پدیده ها و عوارض ژئومورفولوژیکی متضادی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که نشانه تغییر شرایط اقلیمی در این منطقه است. بررسی های انجام گرفته بر روی منطقه نشان می دهد که در دوره کواترنر در منطقه یک دریاچه پلوویال وجود داشته که در اثر پارگی در جنوب آن از بین رفته است، همچنین فعالیتهای یخچالی در دوره های سرد کواترنر در منطقه وجود داشته است که آنرا بررسی می کنیم.