سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عثمان اریش – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان
محمد داستانپور – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان
محمدجواد حسنی – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان
فوزیه فولادی – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان

چکیده:

برش کوه دو برادر در ۱۳۱ کیلومتری شمال چابهار واقع در روستای کهیر برز از توابع حوزه باهوکلات دارای یک توالی سنگ آهک ریفی می باشد که این توالی مربوط به بدنه یک ریف مرجانی از قسمت محیط پشت سدی تا بدنه اصلی ریف می باشد . اینتوالی به ضخامت ۷۷ متر بوده و از آن تعداد ۱۱ جنس و گونه مرجانی اسکلراکتین متعلق به میوسن آغازین)بوردیگالین( مطالعه و مورد شناسایی قرار گرفت . اغلب مرجانهای شکل گرفته در سنگ آهک کوه دو برادر بصورت همزیست با جلبک )زوگزانتله( می باشند . این مرجانهای شباهت زیادی با مجموعه جانوری تتیس مدیترانهای و هند-آرام )ایندوپاسیفیک( دارند . غلبه مرجانهایکلونی ساز نسبت به مرجانهای منفرد حاکی از شرایط مناسب دمای ، شوری آب ، انرژی بالا و عمق مناسب بستر است . همچنین برای تفسیر محیط زیست دیرینه و بایواستراتیگرافی از فرامینیفرهای بزرگ همراه استفاده شد که نشان دهنده محیط گرم، کم عمق و الیگوتروفیک هستند