سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یداللهی کاخ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
محمد جواد موسوی – استادیار گروه زمی نشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
محمد رضا قطبی راوندی – راوندی، استادیار دانشگاه گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زر

چکیده:

برش چینه شناسی بلبلوئیه از سازند نای بند به ضخامت ١٠٠ متر در ٢٢ کیلومتری جنوب شرقی شهر آرمان در نزدیکی روستای بلبلوئیه، واقع شده است. برای نخستین بار، پالینومورف های خشکی (گرده و هاگ)سازند نای بند در منطقه بلبلوئیه مورد مطالعه قرار گرفتند. پالینومورفها متعلق به ١۴ جنس از ٧ خانواده TRICRASSATI, AZONOTRILETES, ZONOPEROTRILETES, AZONATI, CINGULATI, DISACCITES, MONOCOLPITES می باشند. بر مبنای ارزش چینه شناسی پالینومورف های مورد مطالعه، سن نورین- رتین برای رسوبات این سازند در برش بلبلوئیه پیشنهاد می گردد. براساس این مطالعات، می توان آب و هوای این ناحی ه در زمان تریا سپسین را آب و هوای گرم و مرطوب در نظر گرفت.