سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا منصوری – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
امرالله صفری –
زهرا ابطحی –

چکیده:

سازند قم در ناحیه نراق در ۶۲ کیلومتری شمال شرق دلیجان، شامل: شیل، مارن، آهکهای نازک، متوسط تا ضخیم لایه و توده ای بوده که با ناپیوستگی هم شیب بر روی سازند قرمز زیرین قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت های عهد حاضر، پوشیده شده است.در این پژوهش، نقش روزن داران بزرگ و همچنین تأثیر عوامل مختلف محیطی نظیر: شوری، بستر، انرژی هیدرودینامیکی، نور و فرایند های همزیستی که بر روی توزیع فرامینیفر ها اثر میگذارند، مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان از این طریق به بازسازی محیط دیرینه این سازند دست یافت. حضور روزن داران بنتیک بزرگ با دیواره نازک هیالین بهمراه جلبک های قرمز، نشانگر نورو انرژی کم و شوری نرمال دریایی میباشد. در اعماق کمتر، اندازه پوسته این دسته از روزن داران، بعلت کاهش عمق، افزایششدت نور و میزان انرژی، کوچک ترمیشود. در لاگون نیمه محصور، روزن داران با دیواره منفذدار و روزن داران با دیواره بدون منفذ بهمراه هم، حضور دارند. در آبهای کم عمق تر )لاگون محصور( حضور روزن داران با دیواره بدون منفذ، نشانگر کاهش عمق، افزایش نور و شوری می باشد.