سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه داریوش نیا – دانشجوی ارشد دانشگاه دامغان
محمود حسینی نژاد – دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
محسن علامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد، ایران،

چکیده:

به منظور ارزیابی پتانسیل زیستی استراکودها نسبت به فرایندهای محیطی در سازند آبدراز در برش پادها به سن کرتاسه بالایی مطالعاتی انجام شده است. مجموعههای فسیلی شناسایی شده در این سازند نظیر Bairdia, Brachycythere, Paracypris, نشاندهندهی یک محیط دریایی کم عمق و باز هستند و فسیلهایی چون Bairdoppilata, Krithe مربوط به رخساره های عمیق تر دریایی می باشند. برایناساس استراکودها از شاخصهای محیطی سودمند جهت تعیین عمق آب در کرتاسه بالایی میباشند به این دلیل که آنها نسبت به تغییرات محیطی به شدت حساس هستند.