سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان صدری – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پوششهای سرامیکی اکسیدکروم دارای خواص مطلوب فیزیکی و مکانیکی از جمله سختی، مقاومت خوردگی، مقاومت سایشی و پایداری حرارتی هستند. مهمترین نقطه ضعف پوششهای اکسیدکروم که باعث محدودیت کاربرد آن شدهتردی زیاد آنهاست. برای بهبود تردی این پوششها، در پژوهش حاضر پوششهای کامپوزیتی نانوساختار اکسیدکروم- نقره تولید و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا پودر کامپوزیتی آگلومره اکسیدکروم-نقره متشکل از نانوذرات به روش اسپری درایینگ تولید شد. برای ایجاد پوشش نانوساختار به روش پاشش حرارتی، شرایط پاشش پلاسمایی به گونهای تنظیم شد که کسری از نانوذرات حین پاشش حرارتی ذوب نشوند تا ساختاری دوگانه متشکل از نواحی میکروساختار (ذرات ذوب شده) و نانوساختار (ذرات نیمهذوب و ذوبنشده) در پوشش ایجاد شود. ارزیابی ریزساختاری پوشش کامپوزیتی نانوساختار اکسیدکروم- ۵% حجمی نقره، توزیع تقریبا یکنواخت نقره در پوشش را نشان داد