سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شریفی – دانشگاه پیام نور جیرفت
محمدرضا شریفی – اداره کل زندانهای جیرفت

چکیده:

برای نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی لازم است میزان عملکرد در واحد سطح بیشتر از میزان فعلی افزایش یابد مصرف صحیح و متناسب انواع کودها شیمیایی حیوانی کمپوست گیاهی یا کود سبز و غیره مهمترین و اساسی ترین راه حفظ و اصلاح شرایط حاصلخیزی خاک و افزایش میزان عملکرد محصولات کشاورزی است کودهای حیوانی و سایر بقایای آلی اثرات مثبتی برحاصلخیزی شرایط فیزیکی جمعیت و فعالیت های میکروبی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول دارند دراین آزمایش نمونه های هوا خشک شده از عمق ۳۰-۰ از دو منطقه جیرفت درگلدانهای پلاستیکی به مقدار ۳ کیلوگرم ریخته شدند درکشت گلخانه ای ذرت از طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با ۳ تکرار استفاده شد تیمارها شامل کود گاوی و تفاله لیمو در دو سطح ۰و۴ درصد بود به مدت ۴۵ روز عملیات انکوباسیون صورت گرفت وپس از آن دره رگلدان ۹ بذر کاشته شد که بعد از دو هفته تعداد بوته به ۳ عدد در هر گلدان تقلیل یافت در طی ۶۰ روز دوره رشد گیاه رطوبت گلدانها به روش وزنی درحد ۸۰ درصد ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد.