مقاله پاسخ گویی عمومی در بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: پاسخ گویی عمومی در بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ گویی عمومی
مقاله بانکداری دولتی
مقاله بانکداری خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: خیرگو منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف غایی این پژوهش، مقایسه پاسخ گویی عمومی بانک های دولتی و بانک های خصوصی از منظر مشتریان آن هاست. بدین منظور با مراجعه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه موضوع مقاله پاسخ گویی، انواع و مولفه های مرتبط با پاسخ گویی عمومی شناسایی شدند و بر مبنای این مولفه ها، پرسش نامه ای مشتمل بر ۳۷ مولفه طراحی گردید و در اختیار مشتریانی که به طور هم زمان از خدمات هر دو نوع بانک دولتی و بانک خصوصی استفاده می کنند، قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مشتریان معتقدند از لحاظ پاسخ گویی عمومی، تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو سیستم بانکداری مشاهده می شود، به عبارت دیگر، در انواع پاسخ گویی عمومی همچون پاسخ گویی قانونی، پاسخ گویی دموکراتیک، پاسخ گویی عملکردی، پاسخ گویی مالی، پاسخ گویی اخلاقی و پاسخ گویی اجتماعی بین بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.