مقاله پاسخ ورق تمام گیردار چندلایه مرکب تحت ضربه سرعت پایین با استفاده از روش گالرکین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: پاسخ ورق تمام گیردار چندلایه مرکب تحت ضربه سرعت پایین با استفاده از روش گالرکین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه
مقاله ورق کامپوزیتی
مقاله روش گالرکین
مقاله ورق تمام گیردار
مقاله مدل جرم – فنر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آشنای قاسمی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده فرد کرامت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، اثرات بار ضربه ای با جرم کوچک و سرعت پایین روی یک ورق کامپوزیتی لایه ای با تکیه گاه تمام گیردار با بهره گیری از چند جمله ای های جبری مناسب و روش تابع وزنی گالرکین مطالعه شده است. از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی، معادلات حاکم بر ورق کامپوزیتی و روابط مناسب برای میدان جا به جایی ورق استفاده گردید. رفتار متقابل بین ضربه زننده و ورق کامپوزیتی به کمک یک سیستم دو درجه آزادی جرم – فنر مدلسازی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پارامترهایی مانند جرم و سرعت ضربه زننده در یک مقدار انرژی جنبشی ثابت، جرم ورق کامپوزیتی (هدف)، افزایش طول به عرض ورق و زاویه چیدمان الیاف در لایه های ورق کامپوزیتی از عوامل مهم و تاثیرگذار در بررسی پدیده ضربه و طراحی سازه ها می باشد.