مقاله پاسخ هورمون های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: پاسخ هورمون های متابولیکی و استقامت عضلانی ورزشکاران به مصرف کوتاه مدت کراتین و کافئین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کافئین
مقاله کراتین
مقاله استقامت عضلانی
مقاله کاتکولامین ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیناروند احسان
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی اثر مصرف کافئین پس از یک دوره بارگیری کراتینی بر استقامت عضلانی و سطوح کورتیزول و کاتکولامین در مردان ورزشکار انجام شد. آزمودنی های این تحقیق ۱۲ دانشجوی ورزشکار بودند که پس از تکمیل فرم رضایت نامه، به عنوان گروه کنترل ابتدا در ارزیابی عملکرد استقامت عضلانی بالاتنه (پرس سینه) و پائین تنه (اکستنشن ساق پا) با آزمون وزنه زنی با وزنه ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه تا واماندگی شرکت کردند و بعد از آزمون، برای ارزیابی سطوح کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین، ۵ سی سی نمونه خونی از ورید بازویی گرفته شد. سپس، آزمودنی ها در ۳ موقعیت گروه دارونما (بدون کمک ارگوژنیکی)، گروه های تجربی ۱ (مصرف ۰٫۳ گرم کراتین در هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت ۵ روز و به دنبال آن مصرف ۶ میلی گرم دارونما در هر کیلوگرم وزن بدن) و گروه تجربی ۲ (مصرف ۰٫۳ گرم کراتین در هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت ۵ روز و به دنبال آن مصرف ۶ میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن کافئین) گروه بندی شدند. پس از قرار گیری در هر سه حالت از همه آن ها به عنوان پس آزمون، آزمون مجدد به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تی جفت استفاده شد. نتایج نشان داد که پس از اعمال متغیر مستقل در گروه تجربی ۲، بهبود معنی داری در استقامت بالاتنه، و پایین تنه و میزان تغییرات کورتیزول و کاتکولامین ها مشاهده شد اما در گروه دارونما هیچ بهبودی در متغیر های وابسته تحقیق مشاهده نشد، در حالی که در گروه تجربی ۱ فقط در میزان استقامت بالاتنه و پایین تنه بهبود معنی داری مشاهده شد. تحقیق حاضر نشان داد که مصرف مکمل کافئین بعد از دوره بارگیری کراتینی، باعث بهبود در استقامت عضلانی و سطوح کورتیزول و کاتکولامین ها شده و از این روی می تواند برای ورزشکاران مفید باشد.