مقاله پاسخ های فیزیولوژیک سلول های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: پاسخ های فیزیولوژیک سلول های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربات پراکسیداز
مقاله آهن
مقاله سوپر اکسید دیسموتاز
مقاله فریتین
مقاله کاتالاز
مقاله میدان مغناطیسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب بیگی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قناتی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمالکی پرویز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلول های زنده دارای بار الکتریکی هستند که به واسطه حضور یون ها و رادیکال های آزاد ایجاد می شوند. میدان های مغناطیسی با برهم کنش با یون ها و به ویژه مواد فرومگنتیک نظیر آهن بر سلول های زنده تاثیر می گذارند. میدان های مغناطیسی از جمله عوامل محیطی هستند که می توانند آثار درخور توجهی را حتی در مدت زمان اندک و شدت های پایین بر سیستم های زنده داشته باشند. در این بررسی، سلول های گیاه جعفری (Petroselinum crispum) در کشت تعلیقی به مدت ۴ ساعت در معرض میدان مغناطیسی ۳۰ میلی تسلا قرار گرفتند و محتوای آهن کل سلول، محتوای فریتین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی آسکوربات پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز بررسی شد. بر مبنای نتایج به دست آمده میدان مغناطیسی باعث کاهش جذب آهن و به دنبال آن کاهش محتوای فریتین گشت. فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز نیز کاهش یافت که این کاهش می تواند نتیجه کاهش مشارکت آهن به عنوان واحد ساختاری در آنزیم های فوق باشد، در حالی که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز افزایش یافت.