مقاله پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان (مطالعه کیفی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۸۴ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان (مطالعه کیفی)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله مطالعه کیفی
مقاله پاسخ های روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: شفارودی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی پور رامش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی و بقای طولانی مدت تر این بیماران که خود موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و پیامدهای سرطان می شود، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی پاسخ های روانی متعاقب ابتلا به سرطان پستان انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه با طراحی کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. شرکت کنندگان ۱۱ زن مبتلا به سرطان پستان بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. انجام مصاحبه ها در این پژوهش تا اشباع داده ها ادامه یافته است. سپس اطلاعات مصاحبه ها تحلیل و بررسی و طی ۵ مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: پاسخ های روانی شرکت کنندگان در این پژوهش در قالب دو مضمون کلی واکنش های اولیه و واکنش های باقی مانده و شش زیرمضمون ناامیدی از ادامه زندگی، تلاش برای پیدا کردن مقصر، کناره گیری از جمع، تحریک پذیری – زودرنجی، احساس ناکفایتی، نگرانی از عود مجدد بیماری مشخص شده است.
نتیجه گیری: با وجود این که سرطان پستان یک بیماری جسمی است، ولی تاثیرات گسترده ای بر وضعیت سلامت روانی فرد دارد. هم چنین بسیاری از مشکلات روانی ناشی از این بیماری و درمان هایش حتی تا سال ها پس از پایان یافتن درمان ها در فرد مبتلا وجود دارد و عملکردهای مختلف وی را تحت تاثیر قرار می دهد.