سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

وحید مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
فهیمه زادصالحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

چکیده:

این آزمایش با دو فاکتور شوری و منیزیم در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در محیط پرلیت و در گلخانه اجرا گردید. نتایج نشان داد که شوری سبب افزایش غلظت کلر در اندامهوایی و ریشه و کاهش غلظت عناصر آهن، روی و مس در اندام هوایی گردید. اماکاربرد ۲ میلیمولار منیزیم سبب افزایش روی و مس و کاهش غلظت آهن در اندام هوایی و ریشه گردید. همچنین شوری سبب افزایش قطر آوند چوب و کاهش ضخامت لایههای پارانشیم پوست گردید و تعداد کانالهای رزینی را کاهش داد. کاربرد منیزیم نسبت به شاهد، سبب افزایش قطر مغز و تعداد کانالهای رزینی و کاهش قطر لایه پارانشیم چوب گردید.