سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرفیع کردسنگانی پور – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
اسحاق پاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

سازه هایی که برای حمل لوله های انتقال سیال بکار می روند، به دلیل ماهیت خاص خود همچون تبعیت از فرم طبیعی زمین و عدم رعایت معیارهای سازه ای مندرج در آیین نامه ها، رفتار دینامیکی خاصی از خود نشان می دهند. از این رو رفتار دینامیکی این سازه ها ی خاص و تطبیق پارامترهایآیین نامه نظیر ضریب اهمیت سازه ، زمان تناوب مود اول نوسان و ضریب رفتار می تواند کمک مؤثری در برآورد نیروهای جانبی با روش ها ی استاتیک معادل آیین نامه ای باشد. در مقاله حاضر با بررسی مدل های متنوع، نقش پارامترهای فوق الذکر در رفتار دینامیکی سازه و تطبیق آن با آیین نامه موجود بررسی گردیده است