سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مرتضایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در نزدیکی یک گسل فعال حرکات زمین اساسا متاثر از مکانیزم گسلش راستای انتشار گسلش نسبت به سایت و تغییر شکل استاتیکی سطح زمین مرتبط با اثرات پرتابی است این نتایج نزدیکی به منبع تولید زلزله سبب میگردد بیشتر انرژی زلزله ناشی از گسیختگی به صورت یک پالس پریود بلند به سازه برسد این نوع از حرکات زمین نیازهای لرزه ای زیادی تولید نموده به گونه ای که سازه را مجبور می نماید این انرژی ورودی را با تغییر مکانهای نسبتا بزرگی تلف نمایند برخلاف مشاهدات بعد از زلزله آیین نامه های طراحی لرزه ای موجود که براساس نظریه های طیف پاسخ زلزله طراحی را مشخص می نمایند موضع مشخصی در خصوص حرکات زمین حوزه نزدیک ندارند اگرچه دستورالعملها و آیین نامه های طراحی لرزه ای مانند ATC-40 وIBC UBC FEMA-356 پارامترهای سایت – منبع و حوزه نزدیک وابسته به فاصله NV,NA را جهت بزرگنمایی طیف طراحی الاستیک افزایش برش پایه طراحی معرفی نمودند