سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان قزوین
علیرضا مرتضایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سیدروح اله حسینی واعظ – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

دراین مقاله پاسخ های لرزه ای دیوارهای برشی دارای بازشو در یک نرم افزار المان محدود بررسی شده است این مطالعه شامل سه ساختمان بتن مسلح ۵، ۱۰ و ۱۵ طبقه می باشد که دارای دیوار برشی توپر و یا بازشو است ۵ رکورد زلزله حوزه نزدیک برای بارگذاری لرزه ای مورد استفاده بودها ست رکوردهای انتخاب شده زلزله دارای بیشترین مقدار شتاب PGA می باشند ساختمان های مدل شده با دیوار برشی و بازشو در آن ها تحت سه رکورد زلزله مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند. تحلیل ها یک رفتار ویژه لرزه ای را در مورد ساختمان ها ی با دیوار برشی دارای بازشو نسبت به بدون بازشو نشان میدهد نتایج ۲۷تحلیل انجام شده بر روی مدلهای مذکور نشان داده استکه دیوارهای برشی دارای بازشو تاثیر غیرقابل انکاری در جذب برش تغییر مکان جانبی و شکل پذیری دارند بطور مثال ساختمان با دیوار برشی دارای بازشو تا ۸ درصد جابجایی جانبی بیشتری نسبت به مدل بدون بازشو دارد.