سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان موبدی – کارشناسی ارشد سازه – دانش آموخته دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزو
فرزانه حامدی – دکتری سازه – عضو هیات علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین
علیرضا رضائیان – دکترای سازه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در روند معمول برای طراحی سازه ها معمولا از تغییرمکان قائم تکیه گاه ها صرف نظر شده و تکیه گاه ها صلب فرض می شوند، درحالی که حین وقوع زلزله، سازه معمولا دچار حرکت غلتشی شده و فرض گیردار بودن کف ستون، که از آن برای آنالیز و طراحیاستفاده می شود، زیر سوال می رود. هدف این مطالعه بررسی پاسخ سازه های فولادی به سبب تسلیم شدن کف ستون ها دراثرحرکت غلتشی می باشد که در این راستا پاسخ سازه های پنج طبقه فولادی مهاربندی شده همگرا و خمشی در دو حالت وجود و عدمحرکت غلتشی تحت آنالیز دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج آنالیز ها موید این امر هستند که تحلیل عملکرد سازه با لحاظ نمودن حرکت غلتشی منجر به کاهش پاسخ های سازه از جملهبرش پایه، نیروی محوری، انرژی کرنشی می شود.