سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کریم پور – آکارشناس ارشد سازه ، مدرس دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد جویبار
فرشاد پورداد – کارشناس ارشد سازه های آبی ، مدرس دانشگاه آزاد جویبار

چکیده:

در این مقاله پاسخ یک سازه طویل ( پل ) در دو حالت ارتعاش همگن و ناهمگن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اختلاف بین پاسخ های سازه در دو حالت مختلف نشان داده شده است. پاسخ های مورد بررسی سازه شامل تغییر مکانهای نسبی بین دو دهانه در محل درز انقطاع ، لنگرهای ستون های دو قاب مجاور هم و نیروی ضربه بین شاه تیرها میباشد. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اثر ناهمگونی در اغلب موارد پاسخ ها بحرانی تر شده است و برای طراحی صحیح اینگونه سازه ها باید اثر ناهمگونی لحاظ گردد.