مقاله پاسخ ذرت سیلویی سینگل کراس ۵۴۰ به تراکم و الگوی کاشت در تاریخ های مختلف کشت تاخیری بعد از برداشت برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۷۹ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: پاسخ ذرت سیلویی سینگل کراس ۵۴۰ به تراکم و الگوی کاشت در تاریخ های مختلف کشت تاخیری بعد از برداشت برنج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت سیلویی
مقاله تاریخ کشت
مقاله تراکم
مقاله الگوی کاشت
مقاله عملکرد علوفه تر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گهروسی سام
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی در مرکز دشت ناز ساری در سال زراعی ۱۳۸۹ جهت بررسی تاریخ و الگوی کاشت و تراکم گیاهی در ذرت سیلویی سینگل کراس ۵۴۰ بعد از برداشت برنج انجام گردید. آزمایش بصورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. سه سطح تاریخ کاشت (۲۵ مرداد، ۴ و ۱۴ شهریور) به عنوان عامل اصلی و دو الگوی کاشت شامل یک ردیفه خطی و دو ردیفه زیگزاکی به عنوان عامل فرعی و سه تراکم کاشت (۱۰۵، ۹۰، ۷۵ هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. تاخیر در کاشت تا ۱۴ شهریور موجب کاهش طول بلال (۹٫۵ درصد)، قطر بلال (۳۳٫۳ درصد)، وزن بلال (۴۲٫۲ درصد) و در نتیجه نزول عملکرد علوفه تر در واحد سطح (۱۳ درصد) گردید. کمترین نسبت وزن تر بلال به کل و بیشترین نسبت وزن تر برگ ها به کل برای تاریخ کاشت ۱۴ شهریور حاصل شد. طول، قطر و وزن بلال و نسبت وزن تر بلال به کل برای کشت دو ردیفه زیگزاکی بیشتر از کشت یک دریفه خطی بود، همچنین عملکرد علوفه تر در کشت دو ردیفه زیگزاکی (۴۰۱۵۵٫۴ کیلوگرم در هکتار) ۹٫۹ درصد بیشتر از یک ردیفه خطی گردید. عملکرد علوفه تر برای تراکم ۱۰۵ هزار بوته در هکتار (۴۰۶۳۷٫۳ کیلوگرم در هکتار) حداکثر بود و با کاهش تراکم گیاهی تا ۷۵ هزار بوته این میزان ۱۳٫۵ درصد کمتر شد، زیرا طول بلال (۱۰٫۲ درصد) و قطر بلال (۱۱٫۱ درصد) نیز روند کاهشی داشتند. بیشترین عملکرد علوفه تر تحت اثر متقابل تاریخ × تراکم کاشت به ترتیب برای تاریخ کاشت ۲۵ مرداد با تراکم ۱۰۵ و ۹۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد. لذا تراکم ۱۰۵ هزار بوته در هکتار در ۲۵ مرداد با کشت دو ردیفه زیگزاکی برای ذرت سیلویی در کشت های تاخیری تابستانه بعد از برداشت برنج توصیه می گردد.