سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر سلیمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
وحید مظفری – استادیاران بخش علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی – دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
عبدالرضا اخگر – استادیاران بخش علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و چهار تکرار به‌صورت محلول‌پاشی در منطقه کوثر ریز رفسنجان در سال ۱۳۸۹، پس از مرحله‌ی گلدهی(اوایل اردیبهشت) بر روی درختان پسته‌ی (رقم اوحدی) انجام شد. فاکتورها شامل روی از منبع سولفات روی در سه سطح (صفر، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر)، مس از منبع سولفات مس در دو سطح (صفر و ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و آهن از منبع سولفات آهن در دو سطح (صفر و ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر) بود. اثرات تیمارهای برگی بر عملکرد، وزن صد دانه، درصد خندانی، درصد پوکی و غلظت عناصر در برگ مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین عملکرد در سطح سوم روی حاصل شد. بالاترین وزن صد دانه در تیمار آهن و مس در ترکیب با هم بدست آمد ولی از نظر درصد پوکی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نگردید. بیشترین درصد خندانی در سطح دوم روی و آهن در ترکیب با هم مشاهده شد. هم‌چنین غلظت روی، مس و آهن برگ تفاوت معنی‌داری با شاهد نشان داد.