سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر برادران رحیمی – دانشیار گروه مکانیک- گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی- دانشگاه فر
محمد مزاری – کارشناس ارشد مکانیک– گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی- دانشگاه فر

چکیده:

در این مقاله پاسخ حالت گذرای یک پره با سطح مقطع متغیر نسبت به تغییرات پله ای دمای پایه آن با استفاده از روش پرنوربیشن از مرتبه بالا و برای مکانیزمهای مختلف انتقال حرارت حاکم بر فرآیند تبادل انرژی پره با محیط اطراف محاسبه، بررسی و مقایسه می شود. قابلیت در نظر گرفتن مکانیزمهای مختلف انتقال حرارت در این بررسی حوزه استفاده های عملی از نتایج را گسترش داده و به آن عمومیت بیشتری می بخشد. همچنین در این کار با استفاده از نرم افزار Mathematica این امکان را یافته ایم تا فارغ از محاسبات جبری وقت گیر، بسط پرنوربیشن را تا هشت جمله در نظر بگیریم و مقایسه ای نیز با حل های پرنوربیشن با سه و پنج جمله نیز داشته باشیم. در انتها معادلات حاکم با استفاده از روشهای عددی حل و با نتایج حاصل از حل های پرتوربیشن مقایسه می شوند.