سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
سعید تاروردیلو – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

تونل غوطه ور روش جدیدی برای عبور از تنگه های عمیق را بیان می کند. بررسی ارتعاش صفحات استوانه ای در صنعت موارد استعمال فراوانی دارد از این رو این موضوع توجه فراوانی رو به خودش جلب کرده است. این مقاله به بررسی ارتعاش تونل های غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ایناشی از حرکت تکیه گاهی میپردازد. با در نظر گرفتن اندر کنش آب و سازه که در این راستا به صورت دو مقوله متفاوت جرم افزوده دو بعدیوسه بعدی بررسی شده اند. همچنین اثرات زلزله های مختلف بر روی تونل اعمال شده وتاثیرات آنها مقایسه شده است