سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد صفایی کوچکسرایی – دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی
رزم آرا ذاکری فر –

چکیده:

یا پاسخ تقاضاDemand Response یکی از مسائل مطرح در سیستمهای تجدید ساختار یافته است . این موضوع ب ه معنی تغییر در مصرف برق مشترکین نسبت به الگوی طبیعی مصرف آنهاست Demand Response ابزاری است که بهره بردار مستقل سیستم ISO) با استفاده از آن قادر خواهد بود قابلیت اطمینان سیستم را حفظ کند . یعنی با بازخرید انرژی فروخته شده از مشترکین میزان بارگذاری سیستم را کاهش می دهد. این مقاله به بررسی جامع این موضوع و ابعاد مختلف آن می پردازد.